Stilfloristerna - den moderna blombutiken          

                        

 

Bildexempel på Stilfloristernas kransar till begravning

Begravningskransar är ofta ett bra komplement till en kistdekoration vid en bragvning. Om ingen kistdekoration används, exempelvis när ett bårtäcke används i stället, kan kransarna bli ännu viktigare för att skapa rätt minnesvärd känsla över ett sista farväl.

Här presenterar vi några av Stilfloristernas alla kransar till begravningar.